top of page

Adana Ceza Avukatı - Ağır Ceza

Adana Ceza Avukatı

Adana ceza avukatı; dile getirelim ki Avukatlık mesleğinde ceza avukatı, ağır ceza avukatı vs. şeklinde ayrımlar yasal olarak bulunmamaktadır. Adana ceza avukatı gibi söylemler çoğunlukla halk arasında ortaya çıkmıştır. Bizim de bu sebeple bu kısa yazımızda ceza avukatı söylemine yer verdiğimizi söylemek istiyoruz.​ Ceza Kanununun amacı; bireysel hak ve özgürlükleri, kamu düzeni ve güvenliğini, hukukun üstünlüğünü, kamu sağlığını ve çevreyi, kamu barışını korumak ve suç işlenmesini önlemektir. Kanunda bu amaca ulaşmak için cezai sorumluluğun temel ilkeleri ve suç türleri, ceza ve güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir.

Suç, Türk Ceza Kanunu veya cezai unsurları içeren özel kanunlar tarafından tanımlandığı şekliyle Türk kanunlarına göre yasaklanmış ve cezalandırılabilir fiilleri ifade eder. Suçun maddi, manevi ve hukuka aykırılık unsuru olmak üzere üç unsuru bulunmaktadır. Toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin kasten yani bilerek ve istenerek ihlali veya bu değerleri korumaya yönelik kurallara karşı özensizlik ve dikkatsizlik nedeniyle - taksiren ihlal suçtur.

Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

Adana ceza avukatı, verilen hizmetlerin bir kısmı:

Soruşturma evresi(karakol, savcılık, sulh ceza hakimliği) hukuki yardım, ceza soruşturmasının başlatılmasını sağlama. Kovuşturma evresi hukuki yardım. Dava dosyası inceleme suretiyle hukuki danışmanlık. Asliye - ağır ceza mahkemesi (sanık/müdahil vekilliği). ​Çocuk mahkemesi (sanık/müdahil vekilliği).

Yaralama, hırsızlık, kasten öldürme, taksirle öldürme. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satışı, yağma - gasp, dolandırıcılık, resmi - özel belgede sahtecilik. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu - ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu. Tehdit, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz. Uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde imal etme, uyuşturucu madde ithal etme, uyuşturucu madde ihraç etme. Uyuşturucu madde sevk veya nakletme, uyuşturucu madde kabul etme ve bulundurma, Uyuşturucu madde satma, satışa arzetme veya satın alma, uyuşturucu madde temin etme. Göçmen kaçakçılığı, hakaret, işkence, eziyet, kişi hürriyetinden yoksun kılma. Haksız arama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, güveni kötüye kullanma...

 

Suç şüphesi altındaki kişinin hakları genel olarak: Kendisine yüklenen suç anlatılır. Yakalanan kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir. Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının yani susma kanunî hakkı olduğu söylenir. Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir. Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.​

Avukat Enes TEKER'in çalıştığı en önemli alanlardan birini Ceza Hukuku oluşturmaktadır. Müvekkilin suçun sanığı veya mağduru olması konusunda bir ayrım yapmaksızın hukuki yardım temin etmektedir. Karşılaşabileceğiniz her türlü cezai yasal ihtiyaç veya kriz karşısında hizmet vermektedir.

Adana Ceza Avukatı ve ceza davaları ile ilgili sorularınızı tarafımıza iletirseniz en kısa sürede sizlere cevap vereceğiz.

Ana sayfa için buraya tıklayınız.

bottom of page