top of page

Adana Boşanma Avukatı

Adana Boşanma Avukatı

Adana boşanma avukatı; söylemeliyiz ki Avukatlık mesleğinde yasal olarak boşanma avukatı veya buna benzer şekilde başka ayrımlar bulunmamaktadır. Adana boşanma avukatı gibi ifadeler halk arasında türemiştir. Bu nedenle biz de bu kısa yazımızda boşanma avukatı ifadesine yer vermiş bulunuyoruz.

Evlilik, iki kişinin kendi seçimleri ile girdiği bir kurumdur. Yapılan seçimler olması gerektiği gibi sonuçlanmayabilir. O halde bir birey bu evlilik ilişkisinden nasıl kurtulabilir? Boşanma kurumu, verilmesi gereken cevaptır. Boşanma, evlilik birliğine hakim kararı ile son verme olarak tanımlanabilir. Evlenmeyi sona erdiren normal hal boşanmadır. Zira ölüm, gaiplik ve cinsiyet değişikliği hallerinde de evlilik sonlanır. Hukukumuzda boşanma ancak hakim kararı ile gerçekleşebilir. Tek taraflı irade açıklamasıyla boşanma gerçekleşmez. Boşanma bozucu yenilik doğuran bir dava ile ileri sürülmelidir. Boşanmanın özel sebepleri zina, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Boşanmanın genel sebepleri ise evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları ve ortak hayatın kurulamaması ya da fiili ayrılıktır. Boşanma kararı, anlaşmalı boşanma (her iki taraf da kabul eder) veya çekişmeli boşanma olmak üzere iki farklı yol ile alınabilir.
 
Evlilik, ayrılık ve ayrılma arzusuyla sonuçlandığında kişiyi birçok yasal karmaşıklık ile karşı karşıya getirir. Boşanmayı ilgilendiren birçok yasal düzenleme olduğundan ve bu da beraberinde komplikasyonları getirdiğinden, yasal prosedürü derinlemesine anlayan bir boşanma avukatına danışmak zorunlu hale gelmektedir. Boşanma davası için bilgili ve deneyimli bir avukat tutmamak işleri genellikle daha karmaşık ve zor hale getirmektedir.

Aile Hukuku ve boşanma davaları Avukat Enes TEKER'in ağırlıklı olarak çalışmakta olduğu alanlardan olup kendisi bu konularda hukuki danışmanlık hizmeti, dava takibi ve temsil hizmeti vermektedir. 

Adana Boşanma AvukatıTürk Medeni Kanunu’nda özel nedenler:

 • Zina,

 • Hayata kast,

 • Pek kötü veya onur kırıcı davranış,

 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,

 • Terk,

 • Akıl hastalığı,

 • Genel dava sebeplerinden Evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik)

Anlaşmalı Boşanma – Çekişmeli Boşanma

 • Anlaşmalı boşanma,

 • Çekişmeli boşanma,

 • Nafaka davası,

 • Velayet davası,

 • Velayetin değiştirilmesi davası,

 • İddet süresinin kaldırılması


 gibi konularda danışmanlık ve açılacak olan veya açılmış olan davalar için temsil hizmeti verilmektedir.

Yetkili ve Görevli Mahkeme

Yetki ve görev, dava açılmadan önce araştırılması gereken konulardır. Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesidir.

 

Mahkemeye gitmeden önce arabuluculuğa başvurulur mu?


Arabuluculuk kurumu, ne anlaşmalı ne de çekişmeli boşanma davasında kullanılabilmektedir. Arabuluculuk kurumuna nafaka, maddi - manevi tazminat, çocuk velayeti gibi konular için de başvurulamaz.

 Adana boşanma avukatı ve davaları ile ilgili sorularınızı tarafımıza iletirseniz en kısa sürede sizlere cevap vereceğiz.
 
 Yukarıda yazılı telefon numarasından Avukat Bey ile doğrudan iletişime de geçebilirsiniz.

 Ana sayfa için buraya tıklayınız.

bottom of page